נושאי תפקידים ביוזמת הישראליות המשותפת:

ראש היוזמה: פרופ' אלכס מינץ, יושב ראש האגודה הישראלית למדע המדינה

מומחה תוכן בכיר ויועץ אקדמי: ד"ר חיים וייצמן

מתאמת הפעילות: רוני ארז

חוקרים: ד"ר עמיחי מגן, ד"ר ליאב אורגד, גב' חן אלישע

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon