סקר

סקר "ארבעת השבטים" בנתונים חשובים ומפתיעים

1234

ועדת ההיגוי שקמה בעקבות נאום "ארבעת השבטים" של ריבלין ממליצה להנהיג חג כלל־ישראלי ולהקים רשות ל"ישראליות משותפת"

מן העיתונות

כנס הרצליה ה-16: הוצגו צעדים ממשיים לקידום חזון 'ארבעת השבטים' של הנשיא

ארבע תקוות - "אוונגרד" - מגזין המרכז הבינתחומי

Capture

ראיון שנערך עם פרופ' אלכס מינץ וד"ר חיים וייצמן לרגל הקמת המרכז לישראליות משותפת

תמונה לכתבה החגשה
Misty Slopes