top of page
סקר

סקר "ארבעת השבטים" בנתונים חשובים ומפתיעים

1234

ועדת ההיגוי שקמה בעקבות נאום "ארבעת השבטים" של ריבלין ממליצה להנהיג חג כלל־ישראלי ולהקים רשות ל"ישראליות משותפת"

מן העיתונות

כנס הרצליה ה-16: הוצגו צעדים ממשיים לקידום חזון 'ארבעת השבטים' של הנשיא

ארבע תקוות - "אוונגרד" - מגזין המרכז הבינתחומי

Capture

ראיון שנערך עם פרופ' אלכס מינץ וד"ר חיים וייצמן לרגל הקמת המרכז לישראליות משותפת

תמונה לכתבה החגשה
Misty Slopes
bottom of page